തിരുവനന്തപുരം : ഈ തീരം, മനോഹര തീരം..!

തിരുവനന്തപുരം : ഈ തീരം, മനോഹര തീരം..!

തിരുവനന്തപുരം : ഈ തീരം, മനോഹര തീരം..!

തിരുവനന്തപുരം : ഈ തീരം, മനോഹര തീരം..!

LogoTRans

The above slider-images are filler-images. Pls replace with the images taken locally and credit the those photographers.

ഈ മനോഹര തീരത്തു തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി …!

ഈ മനോഹര തീരത്തു തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി …!

ഈ മനോഹര തീരദേശ സാഹോദര്യത്തിലേയ്ക്ക് ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം…!

 ഉണരുന്ന ഈ തീരദേശ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അണിചേരുക….!

ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും ഈ തീരദേശ നവോത്ഥാനം നമുക്ക് ഉജ്ജ്വലമാക്കാം…!

കലയും ഭാഷയും സംസ്‌കാരവും തൊഴിലും പഠനവും കായികരംഗവും ഭരണസംവിധാനങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്ത വും തീരദേശ ജനതയുടെ ഉടമസ്ഥത ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന തീരപരിപാലനവും ….

അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളേയും പ്രോജ്ജ്വലിപ്പിച്ച് തീരദേശ ജനതയുടെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം അതിവേഗത്തിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് അണിചേരാം…!!!

ഈ മനോഹര തീരത്തു തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി …!

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ

പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ

സാമൂഹ്യ മേഖലകൾ

തൊഴിൽ – സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ

സമുദായങ്ങൾ

സ്ഥാപനങ്ങൾ

സംഘടനകൾ, പാർട്ടികൾ

ജനസംഖ്യ

തൊഴിൽ – സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ

സമുദായങ്ങൾ

സ്ഥാപനങ്ങൾ

ജനസംഖ്യ

സംഘടനകൾ, പാർട്ടികൾ

സംഘടനകൾ, പാർട്ടികൾ

Who is who in the village?

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ

 പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ, യുവ പ്രതിഭകൾ, നിത്യതയിലലിഞ്ഞവർ…!

Who is who? 1

നേതാക്കൾ , ജനപ്രതിനിധികൾ , പ്രൊഫെഷനലുകൾ 

നമ്മുടെ നാട് അഭിമാനത്തോടെ ചേർത്തുവയ്ക്കുന്ന ആ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെ ? നേതാക്കൾ, പ്രൊഫെഷനലുകൾ , പ്രതിഭകൾ ,  കലാ – സാഹിത്യ – സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ, …Intro + ഫോട്ടോ +ലിങ്കുകൾ

 പ്രൊഫെഷനലുകൾ 

Who is who? 2

യുവ പ്രതിഭകൾ!

നമ്മുടെ നാട് അഭിമാനത്തോടെ ചേർത്തുവയ്ക്കുന്ന ആ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെ ? നേതാക്കൾ, പ്രൊഫെഷനലുകൾ , പ്രതിഭകൾ ,  കലാ – സാഹിത്യ – സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ, …Intro + ഫോട്ടോ +ലിങ്കുകൾ

നിത്യതയിലലിഞ്ഞവർ !

ലോകത്തേക്ക് ഒരു ജാലകം നമ്മുടെ നാടിനായും തുറക്കാം !!!

വരൂ , ഊഷ്‌മള സ്വാഗതം !! നമ്മുടെ പ്രിയ നാടിന്റെ ഈ വെബ് പോർട്ടൽ നമുക്ക് സംയുക്തമായി ലോഞ്ച് ചെയ്യാം !!  സംയുകതമായി മാനേജ് ചെയ്യാം !!

 

 

Click here to Register as Admin, Manager, Editor, Designer, Developer and Trainee of your Place’s / Village / your District Web Portals.

താങ്കളുടെ നാടിന്റെ / ഗ്രാമത്തിന്റെ  / ജില്ലയുടെ വെബ് പോർട്ടൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ( അഡ്‌മിൻ , മാനേജർ , എഡിറ്റർ , ഡിസൈനർ, Developer, ട്രെയിനീ ) രെജിസ്ട്രേഷന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക !

താങ്കളുടെ നാടിന്റെ / ജില്ലയുടെ  വെബ് പോർട്ടൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു !

Thank you, our great sponsors!!!

നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഈ വെബ് പോർട്ടൽ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സുമനസ്സുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും നന്ദി !  ആദരം !!

തീരദേശ – ഗ്രാമതല – മത്സ്യമേഖല – സമുദായ വാർത്തകൾ

പ്രതികരണങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വാഗതം !!!

‘നമ്മുടെ തീരം വെബ് പോർട്ടൽ എന്ന ഈ ആശയം , ഘടന , ചേരുവകൾ , ഡിസൈൻ , ഉള്ളടക്കം , സാദ്ധ്യതകൾ , മെച്ചപ്പെടുത്തൽ , സ്വയം പര്യാപ്തത ( സാമ്പത്തികം-പ്രവർത്തകർ – സ്ഥലം, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ , പ്ലഗിൻസ് , സെർവർ, etc. ) , സാങ്കേതിക മികവ് , പബ്ലിസിറ്റി, കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടവ, ഒഴിവാക്കേണ്ടവ, മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടവ, തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചു താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും , നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇവിടെ പങ്ക്  വയ്ക്കുക. പ്രസക്തമായവ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് !

 

ഔദ്യോഗിക പദവികൾ വഹിക്കുന്നവർ, തങ്ങളുടെ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുക!

Testimonials

ഔദ്യോഗിക പദവികൾ വഹിക്കുന്നവർ, തങ്ങളുടെ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുക!